Customs documentation – Vĩnh Long Online

, học viên đăng ký học

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Customs documentation là gì?

Customs documentation có nghĩa là chứng từ hải quan

  • Customs documentation có nghĩa là chứng từ hải quan
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Quản trị kinh doanh.

chứng từ hải quan Tiếng Anh là gì?

chứng từ hải quan Tiếng Anh có nghĩa là Customs documentation.

Ý nghĩa – Giải thích

Customs documentation nghĩa là chứng từ hải quan.

Đây là cách dùng Customs documentation. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Quản trị kinh doanh Customs documentation là gì? (hay giải thích chứng từ hải quan nghĩa là gì?) . Định nghĩa Customs documentation là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Customs documentation / chứng từ hải quan. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Piecing machine - Vĩnh Long Online