Học Tiếng Anh

Customer satisfaction – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Customer satisfaction là gì?

Customer satisfaction có nghĩa là Sự hài lòng của khách hàng

  • Customer satisfaction có nghĩa là Sự hài lòng của khách hàng.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Sự hài lòng của khách hàng Tiếng Anh là gì?

Sự hài lòng của khách hàng Tiếng Anh có nghĩa là Customer satisfaction.

Ý nghĩa – Giải thích

Customer satisfaction nghĩa là Sự hài lòng của khách hàng..

Đây là cách dùng Customer satisfaction. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Customer satisfaction là gì? (hay giải thích Sự hài lòng của khách hàng. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Customer satisfaction là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Customer satisfaction / Sự hài lòng của khách hàng.. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Business Analyst là gì và cấu trúc cụm từ Business Analyst trong câu Tiếng Anh

You cannot copy content of this page