Current collector – Vĩnh Long Online

, học viên đăng ký học

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Current collector là gì?

Current collector có nghĩa là khung góp điện

  • Current collector có nghĩa là khung góp điện
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Cơ khí.

khung góp điện Tiếng Anh là gì?

khung góp điện Tiếng Anh có nghĩa là Current collector.

Ý nghĩa – Giải thích

Current collector nghĩa là khung góp điện.

Đây là cách dùng Current collector. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Cơ khí Current collector là gì? (hay giải thích khung góp điện nghĩa là gì?) . Định nghĩa Current collector là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Current collector / khung góp điện. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Aerospace - Vĩnh Long Online