Học Tiếng Anh

Crude oil – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Crude oil là gì?

Crude oil có nghĩa là dầu thô

  • Crude oil có nghĩa là dầu thô
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Hóa học.

dầu thô Tiếng Anh là gì?

dầu thô Tiếng Anh có nghĩa là Crude oil.

Ý nghĩa – Giải thích

Crude oil nghĩa là dầu thô.

Đây là cách dùng Crude oil. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Hóa học Crude oil là gì? (hay giải thích dầu thô nghĩa là gì?) . Định nghĩa Crude oil là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Crude oil / dầu thô. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Bring On là gì và cấu trúc cụm từ Bring On trong câu Tiếng Anh
You cannot copy content of this page