Học Tiếng Anh

Crop(ping) farms – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Crop(ping) farms là gì?

Crop(ping) farms có nghĩa là Trang trại cây trồng

  • Crop(ping) farms có nghĩa là Trang trại cây trồng
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

Trang trại cây trồng Tiếng Anh là gì?

Trang trại cây trồng Tiếng Anh có nghĩa là Crop(ping) farms.

Ý nghĩa – Giải thích

Crop(ping) farms nghĩa là Trang trại cây trồng.

Đây là cách dùng Crop(ping) farms. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại Crop(ping) farms là gì? (hay giải thích Trang trại cây trồng nghĩa là gì?) . Định nghĩa Crop(ping) farms là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Crop(ping) farms / Trang trại cây trồng. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Stump - Từ điển số

You cannot copy content of this page