Học Tiếng Anh

Crawler crane – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Crawler crane là gì?

Crawler crane có nghĩa là Cần cẩu bánh xích

  • Crawler crane có nghĩa là Cần cẩu bánh xích
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

Cần cẩu bánh xích Tiếng Anh là gì?

Cần cẩu bánh xích Tiếng Anh có nghĩa là Crawler crane.

Ý nghĩa – Giải thích

Crawler crane nghĩa là Cần cẩu bánh xích.

Đây là cách dùng Crawler crane. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại Crawler crane là gì? (hay giải thích Cần cẩu bánh xích nghĩa là gì?) . Định nghĩa Crawler crane là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Crawler crane / Cần cẩu bánh xích. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Ready mixed concrete - Vĩnh Long Online