Học Tiếng Anh

Costume – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Costume là gì?

Costume có nghĩa là (n)
1- Quần áo, y phục, trang phục

  • Costume có nghĩa là (n)
    1- Quần áo, y phục, trang phục.
    2- Cách ăn mặc.
    – Costume cloth: Vải may quần áo.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n)
1- Quần áo, y phục, trang phục Tiếng Anh là gì?

(n)
1- Quần áo, y phục, trang phục Tiếng Anh có nghĩa là Costume.

Ý nghĩa – Giải thích

Costume nghĩa là (n)
1- Quần áo, y phục, trang phục.
2- Cách ăn mặc.
– Costume cloth: Vải may quần áo..

Đây là cách dùng Costume. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Costume là gì? (hay giải thích (n)
1- Quần áo, y phục, trang phục.
2- Cách ăn mặc.
– Costume cloth: Vải may quần áo. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Costume là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Costume / (n)
1- Quần áo, y phục, trang phục.
2- Cách ăn mặc.
– Costume cloth: Vải may quần áo.. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tham khảo thêm  Maximum out put - Vĩnh Long Online

Rate this post

You cannot copy content of this page