Copyright – Vĩnh Long Online

, học viên đăng ký học

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Copyright là gì?

Copyright có nghĩa là (n) Bản quyền

  • Copyright có nghĩa là (n) Bản quyền
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Bản quyền Tiếng Anh là gì?

(n) Bản quyền Tiếng Anh có nghĩa là Copyright.

Ý nghĩa – Giải thích

Copyright nghĩa là (n) Bản quyền.

Đây là cách dùng Copyright. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Copyright là gì? (hay giải thích (n) Bản quyền nghĩa là gì?) . Định nghĩa Copyright là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Copyright / (n) Bản quyền. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Proximity warning module - Vĩnh Long Online