Học Tiếng Anh

Cooling fan control module – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Cooling fan control module là gì?

Cooling fan control module có nghĩa là Bộ điều khiển quạt làm mát (két nước)

  • Cooling fan control module có nghĩa là Bộ điều khiển quạt làm mát (két nước).
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Bộ điều khiển quạt làm mát (két nước) Tiếng Anh là gì?

Bộ điều khiển quạt làm mát (két nước) Tiếng Anh có nghĩa là Cooling fan control module.

Ý nghĩa – Giải thích

Cooling fan control module nghĩa là Bộ điều khiển quạt làm mát (két nước)..

Đây là cách dùng Cooling fan control module. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Cooling fan control module là gì? (hay giải thích Bộ điều khiển quạt làm mát (két nước). nghĩa là gì?) . Định nghĩa Cooling fan control module là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Cooling fan control module / Bộ điều khiển quạt làm mát (két nước).. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tham khảo thêm  Fit Out là gì và cấu trúc cụm từ Fit Out trong câu Tiếng Anh

Rate this post
You cannot copy content of this page