Convertible top latch – Vĩnh Long Online

, học viên đăng ký học

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Convertible top latch là gì?

Convertible top latch có nghĩa là Chốt gài mui xếp

  • Convertible top latch có nghĩa là Chốt gài mui xếp.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Chốt gài mui xếp Tiếng Anh là gì?

Chốt gài mui xếp Tiếng Anh có nghĩa là Convertible top latch.

Ý nghĩa – Giải thích

Convertible top latch nghĩa là Chốt gài mui xếp..

Đây là cách dùng Convertible top latch. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Convertible top latch là gì? (hay giải thích Chốt gài mui xếp. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Convertible top latch là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Convertible top latch / Chốt gài mui xếp.. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

2/5 - (1 bình chọn)
Tham khảo thêm  Rug - Vĩnh Long Online

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *