Học Tiếng Anh

Convertible top assembly – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Convertible top assembly là gì?

Convertible top assembly có nghĩa là Cụm mui xếp

  • Convertible top assembly có nghĩa là Cụm mui xếp.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Cụm mui xếp Tiếng Anh là gì?

Cụm mui xếp Tiếng Anh có nghĩa là Convertible top assembly.

Ý nghĩa – Giải thích

Convertible top assembly nghĩa là Cụm mui xếp..

Đây là cách dùng Convertible top assembly. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Convertible top assembly là gì? (hay giải thích Cụm mui xếp. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Convertible top assembly là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Convertible top assembly / Cụm mui xếp.. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
You cannot copy content of this page