Học Tiếng Anh

Contrast thread – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Contrast thread là gì?

Contrast thread có nghĩa là (n) Chỉ phối

  • Contrast thread có nghĩa là (n) Chỉ phối
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Chỉ phối Tiếng Anh là gì?

(n) Chỉ phối Tiếng Anh có nghĩa là Contrast thread.

Ý nghĩa – Giải thích

Contrast thread nghĩa là (n) Chỉ phối.

Đây là cách dùng Contrast thread. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Contrast thread là gì? (hay giải thích (n) Chỉ phối nghĩa là gì?) . Định nghĩa Contrast thread là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Contrast thread / (n) Chỉ phối. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Family Name nghĩa là gì: Định nghĩa, Ví dụ