Continuous span – Vĩnh Long Online

, học viên đăng ký học

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Continuous span là gì?

Continuous span có nghĩa là Nhịp liên tục

  • Continuous span có nghĩa là Nhịp liên tục
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

Nhịp liên tục Tiếng Anh là gì?

Nhịp liên tục Tiếng Anh có nghĩa là Continuous span.

Ý nghĩa – Giải thích

Continuous span nghĩa là Nhịp liên tục.

Đây là cách dùng Continuous span. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại Continuous span là gì? (hay giải thích Nhịp liên tục nghĩa là gì?) . Định nghĩa Continuous span là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Continuous span / Nhịp liên tục. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Bend Over là gì và cấu trúc cụm từ Bend Over trong câu Tiếng Anh