Consumer – Từ điển số

, học viên đăng ký học

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Consumer là gì?

Consumer có nghĩa là người tiêu thụ

  • Consumer có nghĩa là người tiêu thụ
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế tài chính.

người tiêu thụ Tiếng Anh là gì?

người tiêu thụ Tiếng Anh có nghĩa là Consumer.

Ý nghĩa – Giải thích

Consumer nghĩa là người tiêu thụ.

Đây là cách dùng Consumer. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế tài chính Consumer là gì? (hay giải thích người tiêu thụ nghĩa là gì?) . Định nghĩa Consumer là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Consumer / người tiêu thụ. Truy cập cdspvinhlong.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Nap raising - Vĩnh Long Online