Học Tiếng Anh

Construction joint – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Construction joint là gì?

Construction joint có nghĩa là Khe nối thi công

  • Construction joint có nghĩa là Khe nối thi công
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

Khe nối thi công Tiếng Anh là gì?

Khe nối thi công Tiếng Anh có nghĩa là Construction joint.

Ý nghĩa – Giải thích

Construction joint nghĩa là Khe nối thi công.

Đây là cách dùng Construction joint. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại Construction joint là gì? (hay giải thích Khe nối thi công nghĩa là gì?) . Định nghĩa Construction joint là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Construction joint / Khe nối thi công. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Horizontal accounts - Vĩnh Long Online

You cannot copy content of this page