Học Tiếng Anh

Construction Codes – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Construction Codes là gì?

Construction Codes có nghĩa là Quy chuẩn xây dựng

  • Construction Codes có nghĩa là Quy chuẩn xây dựng
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

Quy chuẩn xây dựng Tiếng Anh là gì?

Quy chuẩn xây dựng Tiếng Anh có nghĩa là Construction Codes.

Ý nghĩa – Giải thích

Construction Codes nghĩa là Quy chuẩn xây dựng.

Đây là cách dùng Construction Codes. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại Construction Codes là gì? (hay giải thích Quy chuẩn xây dựng nghĩa là gì?) . Định nghĩa Construction Codes là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Construction Codes / Quy chuẩn xây dựng. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  System pressure regulator - Vĩnh Long Online