Concrete floor – Từ điển số

, học viên đăng ký học

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Concrete floor là gì?

Concrete floor có nghĩa là Sàn bê tông

  • Concrete floor có nghĩa là Sàn bê tông
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

Sàn bê tông Tiếng Anh là gì?

Sàn bê tông Tiếng Anh có nghĩa là Concrete floor.

Ý nghĩa – Giải thích

Concrete floor nghĩa là Sàn bê tông.

Đây là cách dùng Concrete floor. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại Concrete floor là gì? (hay giải thích Sàn bê tông nghĩa là gì?) . Định nghĩa Concrete floor là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Concrete floor / Sàn bê tông. Truy cập cdspvinhlong.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Lacquer (n) - Vĩnh Long Online