Học Tiếng Anh

Concrete composition – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Concrete composition là gì?

Concrete composition có nghĩa là Thành phần bê tông

  • Concrete composition có nghĩa là Thành phần bê tông
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

Thành phần bê tông Tiếng Anh là gì?

Thành phần bê tông Tiếng Anh có nghĩa là Concrete composition.

Ý nghĩa – Giải thích

Concrete composition nghĩa là Thành phần bê tông.

Đây là cách dùng Concrete composition. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại Concrete composition là gì? (hay giải thích Thành phần bê tông nghĩa là gì?) . Định nghĩa Concrete composition là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Concrete composition / Thành phần bê tông. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Nominal thread diameter - Vĩnh Long Online