Học Tiếng Anh

Concealed button fly – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Concealed button fly là gì?

Concealed button fly có nghĩa là (n) Vạt áo có hàng cúc kín

  • Concealed button fly có nghĩa là (n) Vạt áo có hàng cúc kín.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Vạt áo có hàng cúc kín Tiếng Anh là gì?

(n) Vạt áo có hàng cúc kín Tiếng Anh có nghĩa là Concealed button fly.

Ý nghĩa – Giải thích

Concealed button fly nghĩa là (n) Vạt áo có hàng cúc kín..

Đây là cách dùng Concealed button fly. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Concealed button fly là gì? (hay giải thích (n) Vạt áo có hàng cúc kín. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Concealed button fly là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Concealed button fly / (n) Vạt áo có hàng cúc kín.. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Fourth gear - Vĩnh Long Online

You cannot copy content of this page