Học Tiếng Anh

Computer controlled catalytic converter – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Computer controlled catalytic converter là gì?

Computer controlled catalytic converter có nghĩa là Bộ xúc tác điều khiển bằng máy tính

  • Computer controlled catalytic converter có nghĩa là Bộ xúc tác điều khiển bằng máy tính.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Bộ xúc tác điều khiển bằng máy tính Tiếng Anh là gì?

Bộ xúc tác điều khiển bằng máy tính Tiếng Anh có nghĩa là Computer controlled catalytic converter.

Ý nghĩa – Giải thích

Computer controlled catalytic converter nghĩa là Bộ xúc tác điều khiển bằng máy tính..

Đây là cách dùng Computer controlled catalytic converter. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Computer controlled catalytic converter là gì? (hay giải thích Bộ xúc tác điều khiển bằng máy tính. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Computer controlled catalytic converter là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Computer controlled catalytic converter / Bộ xúc tác điều khiển bằng máy tính.. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
You cannot copy content of this page