Compatability of strains – Vĩnh Long Online

, học viên đăng ký học

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Compatability of strains là gì?

Compatability of strains có nghĩa là Tương thích biến dạng

  • Compatability of strains có nghĩa là Tương thích biến dạng
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

Tương thích biến dạng Tiếng Anh là gì?

Tương thích biến dạng Tiếng Anh có nghĩa là Compatability of strains.

Ý nghĩa – Giải thích

Compatability of strains nghĩa là Tương thích biến dạng.

Đây là cách dùng Compatability of strains. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại Compatability of strains là gì? (hay giải thích Tương thích biến dạng nghĩa là gì?) . Định nghĩa Compatability of strains là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Compatability of strains / Tương thích biến dạng. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

5/5 - (1 bình chọn)
Tham khảo thêm  July là tháng mấy trong Tiếng Anh: Định Nghĩa, Ví dụ.