Học Tiếng Anh

Combatant – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Combatant là gì?

Combatant có nghĩa là chiến sĩ, người chiến đấu, chiến binh

  • Combatant có nghĩa là chiến sĩ, người chiến đấu, chiến binh
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Quân đội.

chiến sĩ, người chiến đấu, chiến binh Tiếng Anh là gì?

chiến sĩ, người chiến đấu, chiến binh Tiếng Anh có nghĩa là Combatant.

Ý nghĩa – Giải thích

Combatant nghĩa là chiến sĩ, người chiến đấu, chiến binh.

Đây là cách dùng Combatant. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Quân đội Combatant là gì? (hay giải thích chiến sĩ, người chiến đấu, chiến binh nghĩa là gì?) . Định nghĩa Combatant là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Combatant / chiến sĩ, người chiến đấu, chiến binh. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Electric door opener - Vĩnh Long Online