Học Tiếng Anh

Colourful – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Colourful là gì?

Colourful có nghĩa là (n) Sinh động, nhiều màu sắc

  • Colourful có nghĩa là (n) Sinh động, nhiều màu sắc
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Sinh động, nhiều màu sắc Tiếng Anh là gì?

(n) Sinh động, nhiều màu sắc Tiếng Anh có nghĩa là Colourful.

Ý nghĩa – Giải thích

Colourful nghĩa là (n) Sinh động, nhiều màu sắc.

Đây là cách dùng Colourful. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Colourful là gì? (hay giải thích (n) Sinh động, nhiều màu sắc nghĩa là gì?) . Định nghĩa Colourful là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Colourful / (n) Sinh động, nhiều màu sắc. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Parallel trailing link suspension - Vĩnh Long Online

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.