Học Tiếng Anh

Color no – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Color no là gì?

Color no có nghĩa là (n) Số mã màu

  • Color no có nghĩa là (n) Số mã màu
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Số mã màu Tiếng Anh là gì?

(n) Số mã màu Tiếng Anh có nghĩa là Color no.

Ý nghĩa – Giải thích

Color no nghĩa là (n) Số mã màu.

Đây là cách dùng Color no. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Color no là gì? (hay giải thích (n) Số mã màu nghĩa là gì?) . Định nghĩa Color no là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Color no / (n) Số mã màu. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Cấu Trúc và Cách Dùng từ SomeHow trong câu Tiếng Anh

You cannot copy content of this page