Học Tiếng Anh

Color identification and chromatics – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Color identification and chromatics là gì?

Color identification and chromatics có nghĩa là Nhận biết về màu sắc và các hệ sắc màu

  • Color identification and chromatics có nghĩa là Nhận biết về màu sắc và các hệ sắc màu.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Nhận biết về màu sắc và các hệ sắc màu Tiếng Anh là gì?

Nhận biết về màu sắc và các hệ sắc màu Tiếng Anh có nghĩa là Color identification and chromatics.

Ý nghĩa – Giải thích

Color identification and chromatics nghĩa là Nhận biết về màu sắc và các hệ sắc màu..

Đây là cách dùng Color identification and chromatics. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Color identification and chromatics là gì? (hay giải thích Nhận biết về màu sắc và các hệ sắc màu. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Color identification and chromatics là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Color identification and chromatics / Nhận biết về màu sắc và các hệ sắc màu.. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tham khảo thêm  cut - Vĩnh Long Online

Rate this post

You cannot copy content of this page