Học Tiếng Anh

Coil – Từ điển số

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Coil là gì?

Coil có nghĩa là

  • Coil có nghĩa là
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Tiếng Anh là gì?

Tiếng Anh có nghĩa là Coil.

Ý nghĩa – Giải thích

Coil nghĩa là .

Đây là cách dùng Coil. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Coil là gì? (hay giải thích nghĩa là gì?) . Định nghĩa Coil là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Coil / . Truy cập cdspvinhlong.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Additional premium - Vĩnh Long Online
You cannot copy content of this page