Coil ignition system – Vĩnh Long Online

, học viên đăng ký học

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Coil ignition system là gì?

Coil ignition system có nghĩa là Hệ thống đánh lửa điện cảm

  • Coil ignition system có nghĩa là Hệ thống đánh lửa điện cảm.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Hệ thống đánh lửa điện cảm Tiếng Anh là gì?

Hệ thống đánh lửa điện cảm Tiếng Anh có nghĩa là Coil ignition system.

Ý nghĩa – Giải thích

Coil ignition system nghĩa là Hệ thống đánh lửa điện cảm..

Đây là cách dùng Coil ignition system. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Coil ignition system là gì? (hay giải thích Hệ thống đánh lửa điện cảm. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Coil ignition system là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Coil ignition system / Hệ thống đánh lửa điện cảm.. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Lead peroxide - Vĩnh Long Online