Học Tiếng Anh

Cobble concrete – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Cobble concrete là gì?

Cobble concrete có nghĩa là bê tông cuội sỏi

  • Cobble concrete có nghĩa là bê tông cuội sỏi
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

bê tông cuội sỏi Tiếng Anh là gì?

bê tông cuội sỏi Tiếng Anh có nghĩa là Cobble concrete.

Ý nghĩa – Giải thích

Cobble concrete nghĩa là bê tông cuội sỏi.

Đây là cách dùng Cobble concrete. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại Cobble concrete là gì? (hay giải thích bê tông cuội sỏi nghĩa là gì?) . Định nghĩa Cobble concrete là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Cobble concrete / bê tông cuội sỏi. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Run into reality/materialize/come true - Vĩnh Long Online
You cannot copy content of this page