123doc

Cơ sở hạ tầng là gì? 10 tài liệu liên quan đến cơ sở hạ tầng được đánh giá cao 

Cơ sở hạ tầng gì? Có những vấn đề nào liên quan đến cơ sở hạ tầng cần được quan tâm. Đây là điều mà những bạn sinh viên, cán bộ thực hiện các đề tài về CS hạ tầng cần nắm rõ.

Nếu bạn đang tìm hiểu về những vấn đề này, ngay dưới đây chúng tôi sẽ giúp bạn hiểu rõ thông qua những kiến thức và 10 tài liệu bổ ích về cơ sở hạ tầng

I. 10 tài liệu về cơ sở hạ tầng đầy đủ nhất 

1. Mối quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng của xã hội

Cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng là một trong những nội dung cơ bản của học thuyết hình thái kinh tế xã hội của chủ nghĩa duy vật lịch sử. Nó là cơ sở để kiến tạo nên cơ chế và cách thức trong sự phát triển xã hội.

Trong đề tài này, sinh viên nghiên cứu lý thuyết và chỉ rõ mối quan hệ này như thế nào, làm thế nào để mối quan hệ này hỗ trợ nhau hiệu quả nhất.

 Mối quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng của xã hội
Mối quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng của xã hội

Download tài liệu

2. Thực trạng về cơ sở hạ tầng để phát triển dịch vụ logistics ở nước ta hiện nay

Để phát triển bất kỳ ngành nghề, dịch vụ nào thì cơ sở hạ tầng cũng đóng vai trò quan trọng. Đặc biệt trong ngành logistics, cơ sở hạ tầng có vai trò vô cùng lớn.

Trong đề tài này, sinh viên triển khai theo 3 chương trình như sau:

 • Tổng quan lý thuyết về CS hạ tầng liên quan đến dịch vụ logic tích
 • Thực trạng về cơ sở hạ tầng để phát triển dịch vụ logistics ở nước ta hiện nay
 • Đề xuất những biện pháp phù hợp để phát triển cơ sở hạ tầng tốt nhất, phục vụ cho ngành dịch vụ phát triển toàn diện.
Thực trạng về cơ sở hạ tầng để phát triển dịch vụ logistics ở nước ta hiện nay
Thực trạng về cơ sở hạ tầng để phát triển dịch vụ logistics ở nước ta hiện nay

Download tài liệu

3. Phát triển cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn Việt Nam

Tại nông thôn Việt Nam, muốn phát triển đồng đều về kinh tế, văn hóa, xã hội thì phát triển cơ sở hạ tầng cần được đẩy mạnh. Điều đó tạo điều kiện thuận lợi để các mạng khác phát triển theo.

Trong đề tài này, tác giả sẽ nêu ra tầm quan trọng của việc phát triển CS hạ tầng giao thông nông thôn. Đề xuất các phương án phát triển phù hợp.

Phát triển cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn Việt Nam
Phát triển cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn Việt Nam

Download tài liệu

4. Một số giải pháp thu hút đầu tư tư nhân vào phát triển CS hạ tầng cấp nước đô thị

Đề tài kết hợp nhiều phương pháp nghiên cứu với nhau bao gồm: phân tích, thu thập, thống kê, khái quát hoá… với mục đích:

 • Nêu cơ sở lý luận về đầu tư và đầu tư tư nhân trong vấn đề phát triển cơ sở hạ tầng cấp nước đô thị
 • Nêu thực trạng đầu tư tư nhân trong những năm qua tại Việt Nam
 • Từ thực trạng để nêu ra những giải pháp nhằm thu hút vốn đầu tư tư nhân.
Một số giải pháp thu hút đầu tư tư nhân 
Một số giải pháp thu hút đầu tư tư nhân

Download tài liệu

5. Cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng

Đề tài nghiên cứu lý thuyết, tổng hợp và đưa ra những thông tin quan trọng nhất liên quan đến cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng. Đề tài được đánh giá cao bởi các nội dung đầy đủ, nguồn tài liệu tham khảo chất lượng, các trích dẫn đều được ghi rõ ràng.

Cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng
Cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng

Download tài liệu

6. Giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng

Đối với một công ty phát triển cơ sở hạ tầng, các giải pháp kinh doanh, sự chỉ đạo đóng vai trò quan trọng. Cần phải hiểu rõ những vấn đề mà doanh nghiệp đang gặp phải mới có thể giải quyết được tốt nhất.

Đề tài này thực hiện nhằm nghiên cứu thực trạng và đưa ra các giải pháp phù hợp nhất để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty. 

Giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty
Giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty

Download tài liệu

7. Hình thức hợp tác công tư để phát triển cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ Việt Nam

Để phát triển tốt nhất cơ sở hạ tầng giao thông Việt Nam, các cấp chính quyền cần phải có hình thức quản lý, hợp tác phù hợp. Đây là một quá trình lâu dài chứ không phải trong một thời gian ngắn. Vì vậy, việc nghiên cứu hình thức hợp tác cần phải cân nhắc rõ ràng.

Hình thức hợp tác công tư là đề tài được nhắc đến trong bài luận văn này. Đề tài phân tích những ưu điểm, đặc điểm và những hạn chế trong hình thức hợp tác này.

Hình thức hợp tác công tư để phát triển CS hạ tầng giao thông đường bộ Việt Nam
Hình thức hợp tác công tư để phát triển CS hạ tầng giao thông đường bộ Việt Nam

Download tài liệu

8. Thực trạng đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật ở Việt Nam

Đề tài này thực hiện với hai mục đích chính đó là:

 • Nêu ra được thực trạng đầu tư phát triển CS hạ tầng kỹ thuật ở Việt Nam. Thực trạng phải được nghiên cứu rõ ràng, chính xác vì nó liên quan đến chiến lược, giải pháp đưa ra về sau
 • Từ thực trạng để đưa ra các giải pháp tối ưu hiệu quả đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, mục đích thu hút vốn đầu tư cao nhất.
Thực trạng đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật ở Việt Nam
Thực trạng đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật ở Việt Nam

Download tài liệu

9. Thực trạng đầu tư phát triển CS hạ tầng kỹ thuật ở Việt Nam thời gian qua 

Để phát triển được cơ sở hạ tầng kỹ thuật, việc nghiên cứu thị trường là cần thiết. Chính vì vậy, đề tài này thực hiện đưa ra thực trạng đầu tư phát triển: những khó khăn và nguyên nhân, những thành tựu đã đạt được. Từ đó đưa ra những giải pháp hiệu quả nhất. 

Tìm hiểu nguyên nhân thực trạng đầu tư phát triển C hạ tầng kỹ thuật ở Việt Nam 
Tìm hiểu nguyên nhân thực trạng đầu tư phát triển C hạ tầng kỹ thuật ở Việt Nam

Download tài liệu

10. Giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng 

Tìm hiểu được thực trạng phát triển kinh tế – xã hội của huyện Minh Hóa, Quảng Bình thì mới phân tích được các vấn đề trong việc phát triển CS hạ tầng. Vì chúng có mối quan hệ mật thiết với nhau. Trong đề tài này, sinh viên tiến hành nghiên cứu thực trạng, nêu cơ sở lý luận. Đồng thời đánh giá và đưa ra các giải pháp phù hợp nhất. 

Giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng 
Giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng

Download tài liệu

100+ Tài liệu về cơ sở hạ tầng hay

II. Cơ sở hạ tầng là gì?

Cơ sở hạ tầng là một thuật ngữ chung dùng để chỉ bộ phận cấu trúc làm nền tảng cho sự phát triển kinh tế.

Về hình thức, CS hạ tầng là tài sản vật chất, bao gồm đường, cầu, hệ thống thủy lợi, công trình công cộng, hạ tầng kỹ thuật, lao động tri thức. Trên cơ sở hiện có, các hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội luôn được duy trì và phát triển.

Trong điều kiện kinh tế hàng hoá, cơ sở hạ tầng là công ích. Sản phẩm này được sử dụng vì lợi ích của toàn xã hội.

Về đầu tư, CS hạ tầng là kết quả, sản phẩm của quá trình đầu tư được thu hoạch qua nhiều thế hệ. Đây được coi là một bộ phận có giá trị của nguồn tiết kiệm quốc gia và được đầu tư nhằm đáp ứng mọi yêu cầu và mục tiêu phát triển về mọi mặt của đất nước.

Từ đây bạn có thể hiểu một cách tổng quát như sau: CS hạ tầng là tất cả các điều kiện vật chất kỹ thuật, các thiết chế xã hội với các yếu tố vật chất cho hoạt động bất động sản. Xuất khẩu và đời sống con người. Cơ sở hạ tầng có cả yếu tố hữu hình và vô hình, đồng thời là sản phẩm của quá trình đầu tư làm nền tảng cho sự phát triển của toàn xã hội.

Đọc thêm:

Những yêu cầu cơ bản khi thực hiện Đồ án hệ thống cung cấp điện

Những yêu cầu đối với đồ án cung cấp điện cho tòa nhà

II. Phân loại cơ sở hạ tầng

Dựa trên các tiêu chí khác nhau, CS hạ tầng được chia thành các loại sau:

1. Theo lĩnh vực kinh tế xã hội

 • CS hạ tầng kinh tế là một bộ phận của ngành sản xuất ra sản phẩm hoặc cung cấp quá trình sản xuất để tiếp tục quá trình sản xuất trong phân phối sản phẩm. Điều này bao gồm đường bộ, giao thông vận tải, hàng hải, cấp thoát nước, sân bay và bến cảng.
 • CS là bộ phận đảm bảo các điều kiện chung của hoạt động văn hóa, đời sống xã hội và con người, cùng với các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, xã hội và công cộng. dịch vụ.
 • CS môi trường là một phần của lĩnh vực bảo vệ, bảo tồn và cải thiện môi trường sống như các hoạt động phòng chống thiên tai, các hoạt động bảo tồn đất, rừng và biển và xử lý chất thải công nghiệp.,, 
 • CS quốc phòng, an ninh là bộ phận bảo đảm các điều kiện vật chất kỹ thuật chung của lĩnh vực này, như hệ thống cơ sở sản xuất, cất giữ vũ khí, bảo dưỡng vũ khí, khí tài.

2. Theo ngành kinh tế quốc dân

Cơ sở hạ tầng được phân loại theo các ngành như giao thông vận tải, thư tín, năng lượng, xây dựng, thủy lợi, giáo dục, y tế, văn hóa và xã hội.

3. Theo vùng lãnh thổ, khu vực dân cư

Cơ sở hạ tầng được chia thành CS hạ tầng đô thị, cơ sở hạ tầng nông thôn, CS hạ tầng kinh tế hàng hải và CS hạ tầng đồng bằng.

4. Theo cấp quản lý

CS hạ tầng được chia thành các cấp quản lý địa phương trực thuộc trung ương.

 Nó được quản lý bởi chính quyền trung ương, bao gồm các cơ sở hạ tầng lớn, bao gồm các hệ thống như đường cao tốc, đường sắt, sân bay, bến cảng, v.v.

Quản lý khu vực bao gồm: cơ sở hạ tầng được giao cho chính quyền địa phương / quận/huyện như cầu cống, cơ sở giáo dục, y tế, văn hóa …

Nhờ việc phân loại này nhằm tăng tính chủ động của chính quyền các cấp trong việc xác định rõ trách nhiệm và sử dụng tối đa các khoản đầu tư phát triển CS hạ tầng của địa phương. Đồng thời nhờ đó có các biện pháp quản lý, khai thác tối đa CS hạ tầng trên địa bàn quản lý.

5. Tùy thuộc vào tính chất và đặc điểm

Cơ sở hạ tầng được chia thành các dạng cơ sở hạ tầng hữu hình và vô hình.

 • Các dạng vật chất của CS hạ tầng bao gồm các nhiệm vụ như đường xá, điện, kênh mương, trường học, công trình y tế, công trình an ninh quốc phòng.
 • Cơ sở hạ tầng ở dạng phi vật chất, bao gồm hệ thống thiết chế xã hội, cơ chế vận hành, an ninh trật tự, thủ tục hành chính … đây đều là những yếu tố liên quan đến điều kiện, môi trường phục vụ. Đối với các hoạt động văn hóa, kinh tế, xã hội.

Đọc thêm:

Top 10 luận án tiến sĩ luật đúng chuẩn nhất

Top 10 slide bảo vệ luận văn thạc sĩ đúng chuẩn nhất

Hy vọng, với các chia sẻ vừa rồi của chúng tôi, bạn đọc đã hiểu rõ những vấn đề liên quan đến cơ sở hạ tầng. Đồng thời cũng tìm được nguồn tài liệu phù hợp để hoàn thành luận văn, đề tài liên quan đến cơ sở hạ tầng của mình. 

Rate this post
Tham khảo thêm  Top 10 tựa game Pokemon PC hay nhất hiện nay ( Cập Nhật 2021 )
You cannot copy content of this page