CNG system – electronic operation

, học viên đăng ký học

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

CNG system – electronic operation là gì?

CNG system – electronic operation có nghĩa là Hệ thống nhiên liệu khí thiên nhiên – Họat động phần điều khiển điện tử

  • CNG system – electronic operation có nghĩa là Hệ thống nhiên liệu khí thiên nhiên – Họat động phần điều khiển điện tử.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Hệ thống nhiên liệu khí thiên nhiên – Họat động phần điều khiển điện tử Tiếng Anh là gì?

Hệ thống nhiên liệu khí thiên nhiên – Họat động phần điều khiển điện tử Tiếng Anh có nghĩa là CNG system – electronic operation.

Ý nghĩa – Giải thích

CNG system – electronic operation nghĩa là Hệ thống nhiên liệu khí thiên nhiên – Họat động phần điều khiển điện tử..

Đây là cách dùng CNG system – electronic operation. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô CNG system – electronic operation là gì? (hay giải thích Hệ thống nhiên liệu khí thiên nhiên – Họat động phần điều khiển điện tử. nghĩa là gì?) . Định nghĩa CNG system – electronic operation là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng CNG system – electronic operation / Hệ thống nhiên liệu khí thiên nhiên – Họat động phần điều khiển điện tử.. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tham khảo thêm  Telematics antenna - Vĩnh Long Online

Rate this post