Học Tiếng Anh

Clutch release bearing – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Clutch release bearing là gì?

Clutch release bearing có nghĩa là Vòng bi chà bộ ly hợp

  • Clutch release bearing có nghĩa là Vòng bi chà bộ ly hợp.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Vòng bi chà bộ ly hợp Tiếng Anh là gì?

Vòng bi chà bộ ly hợp Tiếng Anh có nghĩa là Clutch release bearing.

Ý nghĩa – Giải thích

Clutch release bearing nghĩa là Vòng bi chà bộ ly hợp..

Đây là cách dùng Clutch release bearing. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Clutch release bearing là gì? (hay giải thích Vòng bi chà bộ ly hợp. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Clutch release bearing là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Clutch release bearing / Vòng bi chà bộ ly hợp.. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Interior sliding door handle - Vĩnh Long Online

You cannot copy content of this page