Học Tiếng Anh

Clarity – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Clarity là gì?

Clarity có nghĩa là (n) Độ sạch, độ trong suốt

  • Clarity có nghĩa là (n) Độ sạch, độ trong suốt.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Độ sạch, độ trong suốt Tiếng Anh là gì?

(n) Độ sạch, độ trong suốt Tiếng Anh có nghĩa là Clarity.

Ý nghĩa – Giải thích

Clarity nghĩa là (n) Độ sạch, độ trong suốt..

Đây là cách dùng Clarity. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Clarity là gì? (hay giải thích (n) Độ sạch, độ trong suốt. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Clarity là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Clarity / (n) Độ sạch, độ trong suốt.. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm   ready-mixed concrete - Vĩnh Long Online
You cannot copy content of this page