Học Tiếng Anh

Claim – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Claim là gì?

Claim có nghĩa là Yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm

  • Claim có nghĩa là Yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Bảo hiểm.

Yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm Tiếng Anh là gì?

Yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm Tiếng Anh có nghĩa là Claim.

Ý nghĩa – Giải thích

Claim nghĩa là Yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm.

Đây là cách dùng Claim. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Bảo hiểm Claim là gì? (hay giải thích Yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm nghĩa là gì?) . Định nghĩa Claim là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Claim / Yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Run Over là gì và cấu trúc cụm từ Run Over trong câu Tiếng Anh.