Học Tiếng Anh

Claim analist – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Claim analist là gì?

Claim analist có nghĩa là Người giải quyết quyền lợi bảo hiểm

  • Claim analist có nghĩa là Người giải quyết quyền lợi bảo hiểm
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Bảo hiểm.

Người giải quyết quyền lợi bảo hiểm Tiếng Anh là gì?

Người giải quyết quyền lợi bảo hiểm Tiếng Anh có nghĩa là Claim analist.

Ý nghĩa – Giải thích

Claim analist nghĩa là Người giải quyết quyền lợi bảo hiểm.

Đây là cách dùng Claim analist. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Bảo hiểm Claim analist là gì? (hay giải thích Người giải quyết quyền lợi bảo hiểm nghĩa là gì?) . Định nghĩa Claim analist là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Claim analist / Người giải quyết quyền lợi bảo hiểm. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Warrant - Vĩnh Long Online

You cannot copy content of this page