Học Tiếng Anh

Circular flounce sleeve – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Circular flounce sleeve là gì?

Circular flounce sleeve có nghĩa là (n) Tay dài và cửa tay rũ

  • Circular flounce sleeve có nghĩa là (n) Tay dài và cửa tay rũ
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Tay dài và cửa tay rũ Tiếng Anh là gì?

(n) Tay dài và cửa tay rũ Tiếng Anh có nghĩa là Circular flounce sleeve.

Ý nghĩa – Giải thích

Circular flounce sleeve nghĩa là (n) Tay dài và cửa tay rũ.

Đây là cách dùng Circular flounce sleeve. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Circular flounce sleeve là gì? (hay giải thích (n) Tay dài và cửa tay rũ nghĩa là gì?) . Định nghĩa Circular flounce sleeve là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Circular flounce sleeve / (n) Tay dài và cửa tay rũ. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Cấu trúc và Cách Dùng cụm từ Look Forward To trong Tiếng Anh

You cannot copy content of this page