Học Tiếng Anh

 chùm tần số vô tuyến điện

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

 chùm tần số vô tuyến điện là gì?

 chùm tần số vô tuyến điện có nghĩa là  radio beam (-frequency)

  •  chùm tần số vô tuyến điện có nghĩa là  radio beam (-frequency)
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

 radio beam (-frequency) Tiếng Anh là gì?

 radio beam (-frequency) Tiếng Anh có nghĩa là  chùm tần số vô tuyến điện.

Ý nghĩa – Giải thích

 chùm tần số vô tuyến điện nghĩa là  radio beam (-frequency).

Đây là cách dùng  chùm tần số vô tuyến điện. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại  chùm tần số vô tuyến điện là gì? (hay giải thích  radio beam (-frequency) nghĩa là gì?) . Định nghĩa  chùm tần số vô tuyến điện là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng  chùm tần số vô tuyến điện /  radio beam (-frequency). Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Synchronous motor - Vĩnh Long Online
You cannot copy content of this page