Vĩnh Long 24h

Chức năng nào của thị trường là chức năng quyết định nhất

Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 2 (có đáp án): Hàng hóa – tiền tệ – thị trường (phần 2)

  • Lý thuyết GDCD 11 Bài 2: Hàng hóa – tiền tệ – thị trường
  • Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 2 có đáp án năm 2021 mới nhất
  • Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 2: Hàng hóa – tiền tệ – thị trường (phần 1)
  • Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 2 (mức độ Vận dụng thấp)

Câu 13: Tiền thực hiện chức năng thước đo giá trị khi

https://www.youtube.com/watch?v=aRI_kDqPLbw

Quảng cáo

A. Tiền dùng để đo lường và biểu hiện giá trị của hàng hóa

B. Tiền làm môi giới trong quá trình trao đổi hàng hóa

C. Tiền được dùng để chi trả sau khi giao dịch

D. Tiền dùng để cất trữ

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Câu 14: Chức năng nào dưới đây của tiền tệ đòi hỏi tiền phải là tiền bằng vàng?

A. Thước đo giá trị

B. Phương tiện lưu thông

C. Phương tiện cất trữ

D. Phương tiện thanh toán

Quảng cáoHiển thị đáp án

Đáp án: C

Câu 15: Tiền tệ có mấy chức năng?

A. Hai chức năngB. Ba chức năng

C. Bốn chức năngD. Năm chức năng

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Câu 16: Tiền được dùng để chi trả sau khi giao dịch, mua bán. Khi đó tiền thực hiện chức năng gì dưới đây?

A. Thước đo giá trị

B. Phương tiện lưu thông

C. Phương tiện cất trữ

D. Phương tiện thanh toán

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Câu 17: An nhận được học bổng với số tiền 5 triệu đồng. An muốn thực hiện chức năng phương tiện cất trữ của tiền tệ thì An cần làm theo cách nào dưới đây?

Tham khảo thêm  Cách Đuổi Muỗi Bằng Tỏi Tự Nhiên Đơn Giản Tại Nhà

A. An đưa số tiền đó cho mẹ giữ hộ

B. An mua vàng cất đi

C. An gửi số tiền đó vào ngân hàng

D. An bỏ số tiền đó vào lợn đất

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Quảng cáo

Câu 18: Nếu tiền rút khỏi lưu thông và đi vào cất trữ để khi cần thì đem ra mùa hàng là tiền thực hiện chức năng gì dưới đây?

A. Thước đo giá trị

B. Phương tiện lưu thông

C. Phương tiện cất trữ

D. Phương tiện thanh toán

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Câu 19: Bà A bán thóc được 2 triệu đồng. Bà dùng tiền đó mua một chiếc xe đạp. Trong trường hợp này tiền thực hiện chức năng gì dưới đây?

A. Thước đo giá trị

B. Phương tiện lưu thông

C. Phương tiện cất trữ

D. Phương tiện thanh toán

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Câu 20: Tiền làm chức năng phương tiện cất trữ trong trường hợp nào dưới đây?

A. Gửi tiền vào ngân hàng

B. Mua vàng cất vào két

C. Mua xe ô tô

D. Mua đô là Mĩ

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Câu 21: Trên thị trường, các chủ thể kinh tế tác động qua lại lần nhau để xác định

A. Chất lượng và số lượng hàng hóa

B. Gía trị và giá trị sử dụng của hàng hóa

C. Giá cả và giá trị sử dụng của hàng hóa

D. Giá cả và số lượng hàng hóa

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Câu 22: Thị trường gồm những nhân tố cơ bản nào dưới đây?

Tham khảo thêm  Văn mẫu lớp 10: Nghị luận xã hội về tình yêu thương (Dàn ý + 2 mẫu)

A. Hàng hóa, tiền tệ, người mua, người bán

B. Người mua, tiền tệ, giá cả, hàng hóa

C. Giá cả, hàng hóa, người mua, người bán

D. Tiền tệ, người mua, người bán, giá cả

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Câu 23: Thông tin của thị trường quan trọng như thế nào đối với người bán?

A. Giúp người bán biết được chi phí sản xuất của hàng hóa

B. Giúp người bán đưa ra quyết định kịp thời nhằm thu nhiều lợi nhuận

C. Giúp người bán điều chỉnh số lượng hàng hóa nhằm thu nhiều lợi nhuận

D. Giúp người bán điều chỉnh số lượng và chất lượng hàng hóa để thu nhiều lợi nhuận

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Câu 24: Thông tin của thị trường giúp người mua

A. Biết được giá cả hàng hóa trên thị trường

B. Mua được hàng hóa mình cần

C. Biết được số lượng và chất lượng hàng hóa

D. Điều chỉnh việc mua sao cho có lợi nhất

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Xem thêm câu hỏi trắc nghiệm GDCD 11 có đáp án, hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube Tôi

Rate this post