Vĩnh Long 24h

Chu Vương Tử: Cơ Triều – Lịch sử Trung Quốc

Chu Vương Tử tên thật là Cơ Triều. Chu Cảnh Vương sủng ái con cả của vợ lẽ là Cơ Triều, sau khi Cảnh Vương chết, Chu Điếu Vương lên kế vị, Cơ Triều đã làm loạn. Điếu Vương chết, Kính Vương kế vị. Cơ Triều lại đuổi Kính Vương, tự mình lên ngôi. Sau đó đã bị ám sát chết, mai táng ở đâu không rõ.

Nam sinh, năm mất: ? TCN – 505 TCN

* Cơ Triều, Cảnh Vương lúc còn sống rất sủng ái, ông ta muốn lập Cơ Triều làm thái tử mà không thực hiện được dự định. Sau khi Cảnh Vương chết, các quý tộc Lưu Quyển, Đơn Kỳ đã lập Cơ Mãnh làm vua. Cơ Triều liên kết với các đại thần và dẫn binh lính làm phản, bắt giữ Điếu Vương, chiếm giữ đô thành. Sau khi Điếu Vương chết, Kính Vương lên kế vị, Cơ Triều lại bắt giữ Kính Vương, tự mình nên ngôi, người thời đó gọi ông ta là “Tây Vương”.

Năm 516 TCN, Cơ Triều bị quân Tấn đánh bại nên đã mang toàn bộ sách cổ và một số quý tộc chạy tới nước Sở.

Mùa xuân năm 505, Kính Vương được nước Ngô giúp sức đã có cơ hội đánh nước Sở và Kính Vương sai quân ám sát Cơ Triều.

Trong sách sử gọi Cơ Triều là Vương Tử Triều.

Đế Vương Trung Hoa,

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

You cannot copy content of this page