Child safety seat – Vĩnh Long Online

, học viên đăng ký học

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Child safety seat là gì?

Child safety seat có nghĩa là Ghế an toàn cho trẻ em

  • Child safety seat có nghĩa là Ghế an toàn cho trẻ em.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Ghế an toàn cho trẻ em Tiếng Anh là gì?

Ghế an toàn cho trẻ em Tiếng Anh có nghĩa là Child safety seat.

Ý nghĩa – Giải thích

Child safety seat nghĩa là Ghế an toàn cho trẻ em..

Đây là cách dùng Child safety seat. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Child safety seat là gì? (hay giải thích Ghế an toàn cho trẻ em. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Child safety seat là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Child safety seat / Ghế an toàn cho trẻ em.. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Stump - Từ điển số