Chiết suất tỉ đối của một môi trường trong suốt

, học viên đăng ký học

Chiết suất tỉ đối giữa hai môi trường trong suốt

A.càng lớn khi góc tới của tia sáng càng lớn.

B. cho biết tia sáng bị lệch nhiều hay ít khi đi từ môi trường này vào môi trường kia.

C.càng lớn khi góc khúc xạ càng nhỏ.

D. bằng tỉ số giữa góc khúc xạ và góc tới.

Giải thích: Đáp án B

+ Chiếc suất tỉ đối giữa hai môi trường trong suốt cho biết tia sáng bị lệch nhiều hay ít khi đi từ môi trường này vào môi trường kia.

Rate this post
Tham khảo thêm  Cảm âm bài làm Dấu