Vĩnh Long 24h

Chia tách cổ phiểu là gì?

Chia tách cổ phiểu là gì?

Chia tách cổ phiếu (stock split) là việc tăng số cổ phiếu trong một công ty nhưng không ảnh hưởng tới khối lượng vốn của công ty.

Ví dụ chia tách cổ phiếu

Chẳng hạn công ty X đã phát hàng 1.000 cổ phiếu và mỗi cổ phiếu có mệnh giá là 1 triệu đồng. Tổng số vốn của cổ đông ghi trong bảng tổng kết tài sản là 1 tỷ đồng. Nếu thị trường chứng khoán định giá công ty bằng 10 tỷ đồng, thì như vậy mỗi cổ phiếu có giá trị bằng 10 triệu đồng.

Tuy nhiên, công ty X có thể muốn thu hút nhiều cổ đông hơn bằng cách làm giảm giá thị trường của mỗi cổ phiếu. Để đạt được mục đích đó, nó chia nhỏ cổ phiếu theo tỷ lệ 2:1 và cổ đông của công ty sẽ nhận được số cổ phiếu gấp đôi.

Với cách làm này, công ty có 2 nghìn cổ phiếu, mỗi cổ phiếu có mệnh giá 500 nghìn đồng, nhưng khối lượng vốn của công ty vẫn bằng 1 tỷ đồng như cũ. Tuy nhiên, giá thị trường của mỗi cổ phiếu bây giờ chỉ còn bằng 5 triệu đồng và công ty dự kiến với giá thấp hơn này, cổ phần của công ty sẽ dễ tiêu thụ hơn.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Diễn biến giá cổ phiếu quanh thời điểm chia tách

Diễn biến giá cổ phiếu quanh thời điểm chia tách thường trải qua 5 giai đoạn:

Tham khảo thêm  Tìm cây atm ngân hàng Techcombank gần nhất tại Hà Nội

Giai đoạn 1: Trước khi công bố thông tin chia tách, một số nhà đầu tư có thông tin nội gián hoặc nghe ở đâu đó và mua cổ phiếu vào. Lúc đó giá cổ phiếu chưa tăng nhưng chưa mạnh.

Giai đoạn 2: Thông tin chia tách được chính thức công bố, lúc đó nhiều nhà đầu tư bắt đầu mua vào, giá cổ phiếu tăng mạnh.

Giai đoạn 3: Khi giá cổ phiếu tăng mạnh, đến một thời điểm các đầu tư ngắn hạn chợt nhận thấy đã thoả mãn với kỳ vọng và bán ra làm giá cổ phiếu đi xuống.

Giai đoạn 4: Đến thời gian cận kề chia tách, các nhà đầu tư nhận thấy đến thời điểm chia tách thì lại lao vào mua. Do có sự tham gia của các nhà đầu tư mới và các nhà đầu tư ngắn hạn quay trở lại khiến giá lại tăng mạnh.

Giai đoạn 5: Ngay sau khi chia tách, giá cổ phiếu có sự điều chỉnh thấp nên thu hút thêm nhiều nhà đầu tư mới mua vào khiến giá có thể cao lên một chút rồi sau đó giá lại đi xuống. Lúc này, giá cổ phiếu sẽ đi dần vào sự ổn định để chờ đợi những thông tin mới.

Rate this post
You cannot copy content of this page