Học Tiếng Anh

Checks not matching – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Checks not matching là gì?

Checks not matching có nghĩa là Sọc caro không khớp

  • Checks not matching có nghĩa là Sọc caro không khớp
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực May mặc.

Sọc caro không khớp Tiếng Anh là gì?

Sọc caro không khớp Tiếng Anh có nghĩa là Checks not matching.

Ý nghĩa – Giải thích

Checks not matching nghĩa là Sọc caro không khớp.

Đây là cách dùng Checks not matching. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ May mặc Checks not matching là gì? (hay giải thích Sọc caro không khớp nghĩa là gì?) . Định nghĩa Checks not matching là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Checks not matching / Sọc caro không khớp. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Lực cắt - Vĩnh Long Online
You cannot copy content of this page