Học Tiếng Anh

Charging system warning indicator inoperative

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Charging system warning indicator inoperative là gì?

Charging system warning indicator inoperative có nghĩa là Đèn báo sạc không hoạt động

  • Charging system warning indicator inoperative có nghĩa là Đèn báo sạc không hoạt động.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Đèn báo sạc không hoạt động Tiếng Anh là gì?

Đèn báo sạc không hoạt động Tiếng Anh có nghĩa là Charging system warning indicator inoperative.

Ý nghĩa – Giải thích

Charging system warning indicator inoperative nghĩa là Đèn báo sạc không hoạt động..

Đây là cách dùng Charging system warning indicator inoperative. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Charging system warning indicator inoperative là gì? (hay giải thích Đèn báo sạc không hoạt động. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Charging system warning indicator inoperative là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Charging system warning indicator inoperative / Đèn báo sạc không hoạt động.. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tham khảo thêm  Paper felt - Vĩnh Long Online
Rate this post