Học Tiếng Anh

Charging system general checks – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Charging system general checks là gì?

Charging system general checks có nghĩa là Kiểm tra chung hệ thống nạp

  • Charging system general checks có nghĩa là Kiểm tra chung hệ thống nạp.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Kiểm tra chung hệ thống nạp Tiếng Anh là gì?

Kiểm tra chung hệ thống nạp Tiếng Anh có nghĩa là Charging system general checks.

Ý nghĩa – Giải thích

Charging system general checks nghĩa là Kiểm tra chung hệ thống nạp..

Đây là cách dùng Charging system general checks. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Charging system general checks là gì? (hay giải thích Kiểm tra chung hệ thống nạp. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Charging system general checks là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Charging system general checks / Kiểm tra chung hệ thống nạp.. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Raised velbet - Vĩnh Long Online