Học Tiếng Anh

Charger characteristic – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Charger characteristic là gì?

Charger characteristic có nghĩa là Đặc tính nạp

  • Charger characteristic có nghĩa là Đặc tính nạp.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Đặc tính nạp Tiếng Anh là gì?

Đặc tính nạp Tiếng Anh có nghĩa là Charger characteristic.

Ý nghĩa – Giải thích

Charger characteristic nghĩa là Đặc tính nạp..

Đây là cách dùng Charger characteristic. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Charger characteristic là gì? (hay giải thích Đặc tính nạp. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Charger characteristic là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Charger characteristic / Đặc tính nạp.. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Symbol - Từ điển số

You cannot copy content of this page