Học Tiếng Anh

Central locking module – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Central locking module là gì?

Central locking module có nghĩa là Mô đun khóa trung tâm

  • Central locking module có nghĩa là Mô đun khóa trung tâm.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Mô đun khóa trung tâm Tiếng Anh là gì?

Mô đun khóa trung tâm Tiếng Anh có nghĩa là Central locking module.

Ý nghĩa – Giải thích

Central locking module nghĩa là Mô đun khóa trung tâm..

Đây là cách dùng Central locking module. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Central locking module là gì? (hay giải thích Mô đun khóa trung tâm. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Central locking module là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Central locking module / Mô đun khóa trung tâm.. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Reaction to heat - Vĩnh Long Online
You cannot copy content of this page