Công Nghệ

Cấu hình passive mode trên FTP server với CSF Firewall – Trung tâm hỗ trợ kỹ thuật

Passive FTP ( đôi khi gọi là PASV FTP ) là một hình thức an toàn cho việc chuyển giao dữ liệu được thiết lập bởi các chương trình chuyển file ( FTP tool ). Ở chế độ này người dùng sẽ được bảo vệ bởi Firewall kể từ khi FTP clients tạo kết nối.

Nếu bạn sử dụng FTP Server (ProFTPd/PureFTPd), và hệ thống Firewall CSF trên hệ thống Linux của bạn, đây là bài viết hướng dẫn bật thêm tính năng passive mode.

1.Thêm Passive Port range 30000-35000 vào file cấu hình của FTP server :

2.Cho phép port 30000-35000 vào file cấu hình trên hệ thống firewall CSF dưới dạng TCP_IN

Mở file /etc/csf/csf.conf và thêm port 30000-35000 vào phía sau những port TCP_IN mà bạn đã mở:

 

1

2

# Allow incoming TCP ports

TCP_IN = “….,30000:35000”

Sau đó khởi động lại hệ thống firewall:

Chạy chương trình FTP Client của bạn và thử kết nối đến FTP server. Bây giờ bạn đã có thể hoạt động ở chế độ passive mode.


Source wiki.matbao.net

Rate this post
Tham khảo thêm  Jetpack là gì? Plugin đa năng giúp tối ưu website cực hiệu quả - Trung tâm hỗ trợ kỹ thuật