Học Tiếng Anh

Cat suit – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Cat suit là gì?

Cat suit có nghĩa là (n) Bộ liền thân

  • Cat suit có nghĩa là (n) Bộ liền thân
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Bộ liền thân Tiếng Anh là gì?

(n) Bộ liền thân Tiếng Anh có nghĩa là Cat suit.

Ý nghĩa – Giải thích

Cat suit nghĩa là (n) Bộ liền thân.

Đây là cách dùng Cat suit. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Cat suit là gì? (hay giải thích (n) Bộ liền thân nghĩa là gì?) . Định nghĩa Cat suit là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Cat suit / (n) Bộ liền thân. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Make Up Of là gì và cấu trúc Make Up Of trong Tiếng Anh

You cannot copy content of this page