Học Tiếng Anh

Caster (n) – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Caster (n) là gì?

Caster (n) có nghĩa là bánh xe

  • Caster (n) có nghĩa là bánh xe
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Gỗ.

bánh xe Tiếng Anh là gì?

bánh xe Tiếng Anh có nghĩa là Caster (n).

Ý nghĩa – Giải thích

Caster (n) nghĩa là bánh xe.

Đây là cách dùng Caster (n). Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Gỗ Caster (n) là gì? (hay giải thích bánh xe nghĩa là gì?) . Định nghĩa Caster (n) là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Caster (n) / bánh xe. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Piston bore - Vĩnh Long Online
You cannot copy content of this page