Học Tiếng Anh

Casein glue (n) – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Casein glue (n) là gì?

Casein glue (n) có nghĩa là keo cazein

  • Casein glue (n) có nghĩa là keo cazein
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Gỗ.

keo cazein Tiếng Anh là gì?

keo cazein Tiếng Anh có nghĩa là Casein glue (n).

Ý nghĩa – Giải thích

Casein glue (n) nghĩa là keo cazein.

Đây là cách dùng Casein glue (n). Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Gỗ Casein glue (n) là gì? (hay giải thích keo cazein nghĩa là gì?) . Định nghĩa Casein glue (n) là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Casein glue (n) / keo cazein. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Fur collar - Vĩnh Long Online